Křest

Křest

Křest je zásadní svátostí a předpokladem pro všechny ostatní svátosti. Je branou do Církve a počátkem trvalého společenství s Bohem. Sjednocuje nás s Ježíšem Kristem, který nás vykoupil svou smrtí na kříži, a tak nás vysvobozuje z moci zla a očišťuje od hříchu. Křest nám umožňuje spolu s Kristem vstát z mrtvých k životu, který nekončí.

 

Více informací o svátosti křtu se můžete dozvědět na webu Liturgie | Křest

 

Křest dětí

Ve křtu dětí se zvláště ukazuje, že se jedná skutečně o nezasloužený dar Boží. (srov. KKC 1250)

Co je potřeba ke křtu dětí:

  • Domluvit si vhodný termín a vše potřebné s farářem P. XY, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: [email protected].
  • Absolvovat přípravu, která u církevně nesezdaných párů zahrnuje 4 setkání.
  • Mít kmotra nebo kmotru, kteří mají rodičům pomáhat v křesťanské výchově dítěte. Proto mají kmotři žít svou křesťanskou víru, být pokřtění, biřmovaní a přistupující k ostatním svátostem.
  • Rodiče, kteří chtějí pokřtít dítě v jiné farnosti, k tomu musí mít souhlas vlastního faráře.

 

 

Křest dospělých

Křest dospělého vyžaduje již delší přípravu (tzv. katechumenát). Cílem výchovy katechumenů je dát jim možnost, aby dovedli ke zralosti své obrácení a svou víru. Samotný křest dospělých pak probíhá zpravidla o Velikonocích. (srov. KKC 1248)

Co je potřeba ke křtu dospělých:

  • Osobně se přihlásit u pana faráře P. XY, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: [email protected].
  • Absolvovat přípravu – katechumenát (trvající zpravidla 1 rok).
  • Mít kmotra nebo kmotru, kteří mají pomáhat na cestě víry svým příkladem, radou a modlitbou.