Malá společenství

Malá společenství

Malá společenství

  • V celosvětovém měřítku platí, že církve, které jsou zdravé, rostou a získávají za učedníky, přijaly model místní církve jako "společenství malých společenství". Všechna dohromady se scházejí jako jedno velké společenství při slavení nedělní eucharistie. Mnozí rozlišují mezi malými společenstvími, která mají osm až deset členů a středně velkými společenstvími, která mají pětadvacet až pětatřicet členů. Ve zdravé církvi se zapojení do malé nebo střední skupiny nepovažuje za možnost ale je to nezbytná část života dané místní církve.

 

  • Lidé v okamžiku obrácení nebo probuzení si uvědomují, že potřebují smysluplné společenství, místo, kde nejsou cizí, kde se lidé mají rádi podporují je a zároveň pro ně představují výzvu. Toto společenství musí být bezpečný prostor, v němž dobré dílo, které v nich začalo může být dokončeno (srov. Fil 1,6).

 

  • Vytváření příležitostí, při nichž lidé mohou zakoušet společenství, se musí stát naší prioritou.

                                                                                                                                                  Z knihy Jamese Mallona – Proměna farnosti