Schola Liturgica

Schola Liturgica

Rytmická schola od sv.Bartoloměje

Motto: "Kde se člověk setkává s Bohem, tam si totiž už s pouhou řečí slov nevystačí. Probouzejí se ty oblasti jeho existence, které se samy stávají zpěvem." (J. Ratzinger)

Počátky scholy sahají do r. 1988-1989, kdy dva její zakládající členové požádali tehdejšího duchovního správce ve farnosti o zavedení dětských bohoslužeb. Zároveň s tím mu nabídli, že bohoslužby budou doprovázet místo varhan rytmickými písněmi. Schola začínala v tříčlenném obsazení,které se během času postupně mění. Byl také sestaven a vytištěn zpěvníček,jehož motto "Kdo zpívá,dvakrát se modlí" vybízí všechny přítomné při mši sv. k aktivnímu zapojení ve zpěvu.

Hlavní náplní činnosti scholy je tak jako při jejím vzniku doprovod dětských bohoslužeb, kde se v poslední době střídá s dětskou scholou, doprovod nedělních večerních bohoslužeb a to vždy první neděli v měsíci,pouti v Pivoníně,případně při křtech,svatbách či jiných událostech ve farnosti a okolí.

Pozvání: chceš-li chválit Pána písní svou, tak prožij nějaký ten čas se scholou, vždyť začít můžeš v každý čas, tak neváhej a přijď mezi nás.

 

Schola Liturgica

Je chrámový sbor, který doprovází liturgii převážně v kostele sv. Bartoloměje.

Sbor vznikl v roce 2012 na popud varhanice Pavly Houserkové a byl složen převážně z bývalých členů sboru pana Jana Adamce, který již ale v tu dobu pár let nefungoval.

Za dobu své existence nacvičil spoustu duchovních písní zahrnující široké období od renesance po současnost. Nevyhýbá se ani větším dílům jako jsou celé mše. Mezi jeho repertoár patří např. Missa Brevis od J.J.de Haana, Missa Pastoralis in C od J.J.Ryby nebo Hubertská mše od současného skladatele Jana Krchny z Jedlí.

Tvoříme společenství, které se snaží svou činností obohacovat liturgii a chválit Pána, protože ,,Kdo zpívá, dvakrát se modlí!“.

V průběhu let se vystřídalo několik vedoucích - Pavla Houserková, Jana Kubíčková a František Dvořák.

Pokud byste se k nám chtěli přidat a umíte zpívat, tak vás mezi sebou rádi přivítáme.

Kontakt: Jana Kubíčková, [email protected], tel. 605 536 270

Hubertská mše spolu s Trubači Zábřeh v roce 2022

Lanškroun 2022 - setkání po mši s P.Czendlikem.

Děkanátní pouť v olomoucké katedrále sv. Václava v roce 2022.

Velikonoce 2023

Zkouška na Devítce

Zpívané Pašije sv. Jana od Zdenka Pololáníka v roce 2022.

Zpívání v Barborce v roce 2013.