Potvrzení o křtu

Potvrzení o křtu

Potvrzení o křtu v naší farnosti vystavíme po předchozí domluvě (telefonické či e-mailové) nebo „na počkání“ ve farních hodinách (odkaz na kontakty !!!)

Pro vystavení potvrzení o křtu je třeba datum narození a místo křtu. Velmi nám pomůže, pokud si pamatujete i datum křtu, ale záznam o křtu dohledáme i bez tohoto data. 

Důležité: Podle pravidel GDPR nesmíme vydat potvrzení o křtu třetí osobě (s výjimkou rodičů či zákonných zástupců u dětí). Také není možné potvrzení o křtu zasílat na e-mail či poštou. V případě, že se nemůžete pro potvrzení o křtu dostavit osobně, domluvte se předem telefonicky. Není možné předávat potvrzení o křtu ani členům rodiny (s výjimkou rodičů u nezletilých). Je možné poslat potvrzení o křtu přímo do farnosti, kde je potřeba.  

Vystavení potvrzení o křtu je zdarma.