Rytmická schola od sv.Bartoloměje

Rytmická schola od sv.Bartoloměje

Rytmická schola od sv.Bartoloměje

Motto: "Kde se člověk setkává s Bohem, tam si totiž už s pouhou řečí slov nevystačí. Probouzejí se ty oblasti jeho existence, které se samy stávají zpěvem." (J. Ratzinger)

Počátky scholy sahají do r. 1988-1989, kdy dva její zakládající členové požádali tehdejšího duchovního správce ve farnosti o zavedení dětských bohoslužeb. Zároveň s tím mu nabídli, že bohoslužby budou doprovázet místo varhan rytmickými písněmi. Schola začínala v tříčlenném obsazení,které se během času postupně mění. Byl také sestaven a vytištěn zpěvníček,jehož motto "Kdo zpívá,dvakrát se modlí" vybízí všechny přítomné při mši sv. k aktivnímu zapojení ve zpěvu.

Hlavní náplní činnosti scholy je tak jako při jejím vzniku doprovod dětských bohoslužeb, kde se v poslední době střídá s dětskou scholou, doprovod nedělních večerních bohoslužeb a to vždy první neděli v měsíci,pouti v Pivoníně,případně při křtech,svatbách či jiných událostech ve farnosti a okolí.

Pozvání: chceš-li chválit Pána písní svou, tak prožij nějaký ten čas se scholou, vždyť začít můžeš v každý čas, tak neváhej a přijď mezi nás.