Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za Boží požehnání při maturitě a za dary Ducha Svatého při volbě povolání

3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:50
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + Hanu Indrovou, její rodinu a DO

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za rodinu Stejskalovu a Nesetovu a za DO

4sobota 5. velikonočního týdne
56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za Teodora Fuse, manželku, rodiče z obou stran a děti s prosbou o pomoc PM

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živé a + rodiny Ficnerovy a Drozdovy, požehnání PM a DO

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živé a + farníky

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:15
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + Ludmilu Matkulčíkovou, za jejího + manžela a syna a za DO

7úterý 6. velikonočního týdne
8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:50
  • kaple Panny Marie Bolestné
  • Označení: Šubrtova kaplička (Zábřeh)

  Za + P. Františka Janhubu, nová kněžská a řeholní povolání a za DO

9Nanebevstoupení Páně
10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:50
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živou a zemřelou rodinu Hoškovu a Jílkovu a za duše v očistci.

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Na poděkování pánu Bohu za 45 let společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu PM do dalších let

11sobota 6. velikonočního týdne
127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + Josefa Vepřka, obě manželky, děti a za DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + tatínka Miroslava Fuchse, za živé a + rodiny a za DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:20
  • farní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Mírov farní kostel (Mírov)

  AIDN+

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Vyšehorky farní kostel (Vyšehorky)

  Na úmysly PM

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živé a + farníky

13Panny Marie Fatimské
14sv. Matěje, apoštola
15středa 7. velikonočního týdne
 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:15
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za  manžela, rodiče z obou stran a za DO

 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:05
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  AID

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za +rodiče a prarodiče, + bratra, manžela a děti s rodinami

17pátek 7. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:50
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Na poděkování za uzdravení a kněze našeho děkanátu

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Na poděkování za 50 let života, za dar víry, ochranu PM a za živou a + rodinu Krejčířovu

18sv. Jana I., papeže a mučedníka
19Seslání Ducha Svatého
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Na poděkování za 50 let života, za dar víry a za živou a + rodinu Hermanovu a za DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + Václava Bartoše a za živou a + rodinu Bartošovu, Keprtovu a Rýznarovu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + Ludmilu Smejkalovou

20Panny Marie Matky Církve
 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:15
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + dvoje rodiče a manžela

21sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:15
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za uzdravení P. Jaroslava

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
24den modliteb za církev v Číně
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:50
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + sourozence a jejich rodiny

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  za + Janu Ptáčkovou a živou rodinu

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
26Nejsvětější Trojice
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za rodiče Zíkovy, sourozence a rodiny jejich dětí

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Na poděkování za dar života a Boží požehnání s prosbou o přímluvu PM a dar víry pro kmotřence Ivanu, Milana a jejich rodiče

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živou a + rodinu Mílkovu a za DO

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:15
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živou a + rodinu Hoškovu

28úterý 8. týdne v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:50
  • filiální kostel sv. Barbory
  • Označení: Barbora (Zábřeh)

  Za + Stanislava Juráska, bratra, sestru, rodiče, DO, s prosbou o další Boží požehnání

29sv. Pavla VI., papeže
 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:15
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živé a + rodiny, ochranu PM a za DO

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple sv. Andělů strážných
  • Označení: Hněvkov (Hněvkov)

  vlastní intence

30Těla a Krve Páně
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • kaple Panny Marie Bolestné
  • Označení: Šubrtova kaplička (Zábřeh)

  Za zesnulou Annu Ficnerovou, rozenou Sittovou a prosbu o odpuštění, smíření a spočinutí její duše u Pána

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • kaple Panny Marie Růžencové
  • Označení: Pivonín (Pivonín)

  vlastní intence

31Navštívení Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:50
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za zemřelého Jaromíra Tomáška, rodiče a DO

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Na poděkování za 50 let života, za dar víry, za živou a +  rodinu Šikulovu a za DO