Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ZÁBŘEH
od 30. 6. do 7. 7. 2024 - 27. týden

NEDĚLE 30. 6. 2024 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Farní kostel Zábřeh Za Pavlíka, švagra Rudolfa, sestru a za DO
08:30 Farní kostel Zábřeh Za Jaroslava Lukáše, za živou rodinu a DO
18:00 Farní kostel Zábřeh Za živé a + farníky
PONDĚLÍ 1. 7. 2024 PONDĚLÍ 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
09:25 Farní kostel Zábřeh Za Petra Šebestíka, manželku, rodinu Šebestíkovu a Stočkovu s prosbou o ochranu PM
ÚTERÝ 2. 7. 2024 ÚTERÝ 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Barbora ( volná intence )
STŘEDA 3. 7. 2024 SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
09:25 Farní kostel Zábřeh Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
ČTVRTEK 4. 7. 2024 SV. PROKOPA, OPATA
17:30 Farní kostel Zábřeh Za Boží požehnání pro Ligu pár páru
PÁTEK 5. 7. 2024 SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
08:30 Farní kostel Zábřeh za zemřelou a živou rodinu Burešovu a duše v očistci
SOBOTA 6. 7. 2024 SV. MARIE GORETTI, PANNY A MUČEDNICE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Šubrtova kaplička Za Barboru, Františku a Martina
18:30 kostel sv. Barbory Za + rodiče, jejich sourozence, živé rodiny a DO
NEDĚLE 7. 7. 2024 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Farní kostel Zábřeh ( volná intence )
08:30 Farní kostel Zábřeh ( volná intence )
18:00 Farní kostel Zábřeh Za živé a + farníky
Výročí posvěcení katedrály – 10:00
Dny lidí dobré vůle
Národní pouť – Velehrad
6.–8. 7. – 140. plenární zasedání ČBK – Velehrad