Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ZÁBŘEH
od 19. 5. do 26. 5. 2024 - 21. týden

NEDĚLE 19. 5. 2024 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:00 Farní kostel Zábřeh Na poděkování za 50 let života, za dar víry a za živou a + rodinu Hermanovu a za DO
08:30 Farní kostel Zábřeh Za + Václava Bartoše a za živou a + rodinu Bartošovu, Keprtovu a Rýznarovu
18:00 Farní kostel Zábřeh Za + Ludmilu Smejkalovou
PONDĚLÍ 20. 5. 2024 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
09:25 Farní kostel Zábřeh Za + dvoje rodiče a manžela
ÚTERÝ 21. 5. 2024 SV. KRYŠTOFA MAGALLANESE, KNĚZE, A JEHO DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
08:00 Barbora Za + manžela, synovce Jaromíra, * rodinu a DO
STŘEDA 22. 5. 2024 SV. RITY Z CASCIE, ŘEHOLNICE
09:25 Farní kostel Zábřeh Za uzdravení P. Jaroslava
ČTVRTEK 23. 5. 2024 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
17:30 Farní kostel Zábřeh Zadáno
PÁTEK 24. 5. 2024 PŘIPOMÍNKA DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ
07:00 Farní kostel Zábřeh Za + sourozence a jejich rodiny
17:30 Farní kostel Zábřeh za + Janu Ptáčkovou a živou rodinu
SOBOTA 25. 5. 2024 SV. BEDY CTIHODNÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
07:00 Farní kostel Zábřeh na úmysl dárce
18:30 kostel sv. Barbory Za živé a + farníky
NEDĚLE 26. 5. 2024 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:00 Farní kostel Zábřeh Za rodiče Zíkovy, sourozence a rodiny jejich dětí
08:30 Farní kostel Zábřeh Na poděkování za dar života a Boží požehnání s prosbou o přímluvu PM a dar víry pro kmotřence Ivanu, Milana a jejich rodiče
18:00 Farní kostel Zábřeh Za živou a + rodinu Mílkovu a za DO
Svátost biřmování – katedrála
Moravská pouť seniorů – Svatý Hostýn
Setkání kněží jubilantů – 10:00 – katedrála a AO
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY